پیراهن های بازلی با بروز ترین دستگاه های برش و دوخت تولید شده اند.
پارچه ی پیراهن ها شامل جنس های مختلفی از جمله نخ پنبه، لینن، مخمل، wool و … بوده و دکمه ها و جزئیات با کیفیت تکمیل کننده ی این پیراهن ها هستند.