کراوات طبق دو دهه اخیر، از محبوبیت زیادی برخوردار شد. این اکسسوری در این روزها حتی برای استایل روزمره نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.