همکاری با ما

بازلی همواره از استعدادهای جوان و پویا در حوزه های فعالیت خود استقبال و حمایت می کند. در صورتیکه در فیلدهای کاری ذکر شده خود را فردی مستعد می بینید ، رزومه خود را برای ما ارسال کنید. همکاران ما در بخش منابع انسانی پس از بررسی رزومه ، با شما تماس خواهند گرفت.