پالتو دبل برست، با طراحی خاص سبب می‌شود تا فرم بدن شما زیباتر به نظر آید. برای انتخاب پالتوهای دبل برست خاص حتما به سایت بازلی مراجعه کنید.