بارانی از آیتم‌های پوششی پاییز و زمستان است. می‌توانید بارانی مناسب خود را از بازلی انتخاب کنید. تنوع رنگ‌بندی و طراحی بارانی برای تمامی اقشار جامعه است.