شلوارهای بازلی در طرحهای ( ساده، چهارخانه، دیپلمات و…) با جنس های کتان، جین و… تولید میشوند.

قالب شلوارهای بازلی اسلیم فیت و کلاسیک هستند.