اکسسوری های بازلی شامل (کراوات، پوشت، دکمه سر دست ،روزت و….) با بهترین متریال تولید میشوند.